Pinnsveins Hund

Trim- och pälsvård, färskfoder och uppfödning av svart Schnauzer!

Att fundera på inför val av ras...

Att köpa en valp är ett av de största besluten en familj kan ta och ett beslut man inte skall göra i en hast. Det är inte ett impulsköp. Alla valpar är ju så söta och gulliga, men vad vet du egentligen om rasen och om uppfödaren?

Är du säker att det här är rasen som passar just dig? Har du varit på någon utställning eller pratat med någon uppfödare? Har du besökt någon uppfödares hemsida på Internet och har du läst på om rasen? Har du pratat med någon ägare av rasen eller läst någon bok?

Schnauzern är en robust, envis, energisk och superintelligent hund i mellanstorlek. Hanarna väger mellan 16-20 kg och tikarna mellan 14-18 kg. Det är en familjehund som kräver mänsklig kontakt. Den behöver få utlopp för sin höga intelligens. Den är klok, frågvis, kreativ och har stor självkänsla och värdighet. Schnauzern rekommenderas INTE som förstagångshund.

 
Schnauzern inte bara är en större version av Dvärgschnauzern
Schnauzern är den ursprungliga rasen. Dvärgschnauzern har uppkommit genom urval av småväxta Schnauzers med inblandning av Affenpinscher. Affenpinschern klassas som terrier och har terrierns personlighet. De är två skilda rastyper.

 

Schnauzern anses vara en arbetande ras
De är avlade för att kunna arbeta självständigt och för att kunna ta egna initiativ, lösa situationer och agera. Det innebär att de inte är en hund som kan ligga vid dina fötter och vara nöjda med att få en klapp på huvudet om dagen.
Det här är en hund som behöver stimulans. Den behöver ett jobb. Om den blir för uttråkad kommer den att hitta på rackartyg.

 

Schnauzern är en beskyddare av ditt hem
Nästan alla hundar skäller när någon kommer till ytterdörren, men en Schnauzer försvarar sitt hem och sin familj om den anser det vara nödvändigt. De välkomnar familjen och vänner till familjen med en glad svansviftning men främmande personer blir mottagna med misstänksam blick, ett skall och kanske ett svagt morrande. Om Schnauzern tolkar det som att någon i familjen är i fara, är det inte ovanligt att de blixtsnabbt kan nypa till. Det brukar sällan leda till att det går hål i skinnet, men bli ett blåmärke. De placerar sig alltid mellan dig och det de uppfattar som farligt. Schnauzern behöver ha tillsyn bland främlingar!

 

Schnauzern är en råttfångare
Deras ursprung som skadedjursbekämpare på gårdar är fortfarande en stark instinkt i rasen. De kommer att gräva efter varje kanin, mullvad, råtta eller mus, jaga varje ekorre eller hare de kan komma åt. Om de har tillräcklig tur att fånga ett byte kommer de att döda det och komma med det till dig som en present. Om du vill ha en perfekt gräsmatta/trädgård – är detta alltså inte rasen för dig. De kommer att gräva i dina rabatter och i din gräsmatta om de får upp spår på skadedjur.

 

Schnauzern är en vallande ras
Om du inte råkar ha får på bakgården, så kommer de att valla dig, dina barn eller andra husdjur. Schnauzern gör utmärkt ifrån sig på vallhundstävlingar.


Nästan alla hundraser har genetiska rubbningar

Schnauzern har dock varit en mycket förskonad ras på grund av en mycket begränsad uppfödning. Därför är listan på genetiska fel mycket kort på Schnauzern. Höftledsröntgen och ögonlysning är de tester som görs rutinmässigt på de Schnauzers som skall gå i avel. Naturligtvis kan vilken sjukdom som helst ”poppa upp” men de är sällsynta och inte rasspecifika.

 

Schnauzern behöver en inhägnad gård
På grund av sin starka instinkt att bekämpa alla slags skadedjur på gården, så måste den ha en inhägnad gård att vistas på. Annars är risken överhängande att den jagar iväg efter kaniner, katter, harar, hjortar, rådjur etc som kommer i närheten av tomten, i sin iver att hålla tomten fri från skadedjur och då kanske du aldrig får se din hund igen… Den kan även riskera att bli påkörd av en bil och dödad… Sen p g a sina naturliga vaktegenskaper, så kanske du inte vill ha den vaktandes hela grannskapet…

 

Schnauzern fungerar bra med hänsynsfulla barn
Det är inte att rekommendera att köpa valp när du har småbarn i huset/familjen. Det är inte just mot vare sig dig eller hunden. Hundar skall inte behöva finna sig i att bli dragna i öronen eller få leksaker slagna mot huvudet på sig. Schnauzern är emellertid mycket tålmodig mot barn och de användes även förr som barnvakt, eftersom de vaktar barnen mot främlingar och är mycket lojala mot familjen.

 

Schnauzern fäller inte och luktar inte hund
Ja, med fällning menas en säsongsfällning (tappande av päls) två ggr/år. Schnauzern har hår precis som du och jag och tappar enstaka hår dagligen under hela livet. Schnauzern har väldigt lite kroppslukt och en noggrann kamning av pälsen en gång i veckan håller pälsen ren.

 

Schnauzern behöver professionell trimning året om
Rasen har dubbel päls – en yttre sträv päls och en tjock ullig underpäls. En utställningshund måste handplockas för att bibehålla den sträva blanka ytterpälsen och man måste regelbundet skrapa ur underullen som annars kan ta över. En sällskapshund kan man låta klippas eller trimmas med trimmer men man förlorar då de bra egenskaperna som pälsen har som smuts- och vattenavstötande.

 
Schnauzern är en familjehund
Den är inte en ras som kan bli lämnad uppbunden på gården. Den behöver vara nära dig/familjen hela tiden. Den har stort behov av uppmärksamhet och på grund av sina vaktegenskaper så vill den ständigt veta vad som försiggår runt omkring. Den behöver vara i händelsernas centrum och den har behov av att få vara en väl socialiserad familjemedlem.

 

Schnauzern är inte en soffpotatis
Den behöver regelbunden motion. Att leka med en boll på gården några gånger i veckan duger inte som motion/stimulans. Dagliga långpromenader med husse/matte samt lite hjärngympa några ggr/vecka krävs.

 

Jag har här tagit upp de viktigaste egenskaperna för denna ras och dess personlighet. Ta nu god tid på dig att begrunda om detta verkligen är en ras som passar dig.

So You Want To Buy a Puppy?

The purchase of a new puppy is one of the biggest decisions a family makes and one which should not be made lightly.  It is not an impulse purchase.  So often you see a puppy in a pet shop window and you just have to have it!  It's so cute and fuzzy but what do you know about the breed and the breeder. 

Are you sure this is the breed for you?  Have you been to a dog show and talked to breeders?  Have you visited the breed website on the Internet and learned about the breed?  Have you talked with owners of that breed?  Read a book? 

The Standard Schnauzer is a bold, stubborn, robust, energetic, super intelligent medium sized dog.  The male can weigh 45‑50 lbs and the female can weigh 35‑40 lbs.  It is a family dog that thrives on human contact.  It needs the proper outlet for its above‑average intelligence.  It is clever, inquisitive, creative and has a great sense of self dignity. The Standard Schnauzer should NEVER be a first dog.

Are you Aware  that the Standard Schnauzer is not just a larger version of the Mini Schnauzer?  The Standard Schnauzer is the original breed.  The Mini was made from a cross between the Standard and the Affenpinscher and is classified as a Terrier with a terrier personality.  They are two different breeds. 

 Are you Aware  that a Standard Schnauzer is considered by the AKC to be a working breed?  They are bred to work independently.  To think on their own, size up a situation and act on it.  That means they are not a dog that just lays at your feet and is content for you to pat it on it's head once a day.  This is a dog that needs stimulation.  It needs a job to do.  If it gets bored, it will get into mischief. 

Are you Aware  that a Standard Schnauzer is a home guardian?  Just about every dog will bark when someone comes to the door but the Standard Schnauzer will defend it's home and family, if necessary.  It will greet each family friend with a wag of the tail but a stranger will be greeted with a stare, a bark and possibly a growl.  If the Standard Schnauzer perceives his family to be in danger, it is not uncommon for it to deliver a lightening fast snap or nip.  It usually does not break the skin, but it does leave a bruise. They will place themselves between you and perceived danger. The dog needs to be supervised around strangers. 

Are you Aware that a Standard Schnauzer is a "rat catcher"?  Their origin as ratters on the farm is still a strong instinct in the breed.  They will tunnel after every mole, rat or mouse, chase every squirrel and skunk.  If they are lucky enough to catch their prey, the prey will be killed and brought to you as a present.  If you want a beautiful landscaped yard, this is not the dog for you.  They will tunnel through your flower beds and leave holes in your yard if they are following the scent trail of "vermin". 

Are you Aware that a Standard Schnauzer is a herding breed?  If you don't happen to have sheep in your back yard, they will herd you, your children or other pets.  They excel in herding competitions.

Are you Aware that almost every breed of dog has genetic disorders?  The Standard Schnauzer has been a very protected breed with limited breeding.  Because of that, its' list of genetic problems is short.  X rays for hip dysplasia and a test for degenerative eye disease are the two tests that are routinely run on breeding Standard Schnauzers.  Of course, any disease could pop up but these are rare and not breed specific. 

Are you Aware that the Standard Schnauzer MUST have a fenced yard?  Due to it's instinct to rid the yard of all vermin the dog must have a fenced yard.  If not, the dog may take out after any cat, squirrel, rat, mouse, skunk, deer, rabbit,..........that comes near your home and you may never see your dog again.  It also may get hit by a car and killed.  In addition, because of it's guardian nature, you don't want to have it "guard" the whole neighborhood. 

Are you Aware that the Standard Schnauzer is good with CONSIDERATE children?  Since a Standard Schnauzer puppy acts like a two year old child himself, you would not want to purchase a puppy when you have small children in the house.  It isn't fair to you and certainly not to the puppy.  Puppies should not have to contend with having their ears pulled and being beaten over the head with stuffed animals and toys. 

Are you Aware that the Standard Schnauzer doesn't shed and has very little doggy odor? Yes, but shedding means a twice yearly seasonal dropping of fur.  The standard Schnauzer has hair and just like you and me, they lose individual hairs every day of their lives. The Standard Schnauzer has very little body odor and a weekly thorough brushing keeps their coat clean. 

Are you Aware that the Standard Schnauzer needs professional grooming throughout the year.  The breed is double coated with a coarse outer coat and a thick soft undercoat.  A show dog must be hand stripped to remove the soft undercoat.  A pet dog may be stripped or  trimmed with clippers.  If properly groomed and brushed, they rarely need a bath. 

Are you Aware that a Standard Schnauzer is a HOUSE dog?  It is not a breed that can be left tied in the yard.  This breed needs to be near you at all times.  It craves attention but also because of it's instinct to guard, it needs to know what is going on.  It wants to be in the middle of everything.  It needs to be a well socialized member of the family. 

Are you Aware that Standard Schnauzers are NOT couch potatoes?  They need exercise.  Tossing the ball around the yard a couple times does not qualify as exercise.  Daily walks, master and dog, is exercise. 

I have just covered some important aspects of this breed's personality. Please take the time and properly research whether this is the breed for you. 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.